Tekniske Tjenester

Krav om måling av radon i utleieboliger fra 2014

Fra 1. januar 2014 blir det krav om at alle utleiere må ha målt radonnivået i boligene de skal leie ut. Kravet gjelder alle typer utleieboliger, både de som leies ut offentlig og privat inkludert leiligheter og hybler i tilknytning til egen bolig. Også institusjoner omfattes hvis beboer betaler leie.

Hvert år dør det ca 300 mennesker av lungekreft grunnet radongass i inneluften. Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jordskorpa. Helsefaren med radon oppstår når gassen siver inn og konsentreres i innemiljøet.

På Statens stråleverns nettsider finner du mer informasjon om grenseverdier for radon, hvordan du måler radonverdi og aktuelle tiltak.

Vi tilbyr utleie av radon måler, 7 dager for 2500 kr.

Dette inkluderer godkjent rapport!

http://www.husbanken.no/boligrett/radon-i-utleieboliger/

http://www.dinside.no/800682/nye-hus-er-for-daarlige

 

Trykktesting.

Vi har utstyr for trykktesting av enebolig og kan på forespørsel trykkteste din bolig.

Fuktmåler. Vi tilbyr utleie av fuktmåler.